90 let organizovaného sportovního rybolovu na Hluboké

Na následujících šesti stranách je ve stručnosti popsána historie (sportovního) rybolovu v Hluboké nad Vltavou. Jedná se o otisk článku publikovaného v tisku (Vezírek z jižních Čech 2/2013 a Hlubocký zpravodaj 4/2013).

Archivní snímky