Rybochovná zařízení MO ČRS Hluboká nad Vltavou

Místní organizace chová ryby v 7 rybnících rybochovného zařízení (rybníky Horní, Mozolák, Rákosák, Posmíšek, Brigádník, Nadýmáček a Irovského):O tyto rybníky se pod vedením hospodáře MO a správce RZ Romana Čapka (s oprávněním evidovat a potvrzovat odpracované brigády) a jeho pomocníka Ing. Václava Čížka, stará parta rybníkářů. Tu tvoří kromě správce, který pečuje o rybník Rákosák, a jeho zástupce (rybník Posmíšek), pánové Mgr. Vladimír Chadim (rybník Brigádník), Miloslav Frantál (rybník Mozolák), Jiří Kodada (rybník Horní), Jaroslav Rozum (rybník Irovského), Vladimír Peprný ml. (rybník Nadýmáček) a Jan Kodet (Pískovna).

Na základě usnesení členské schůze MO došlo k založení Klubu chovu ryb Hanousky. Jeho výbor tvoří vedoucí pan Ing. Václav Čížek (a zastupuje jej ve výboru MO), pan Mgr. Vladimír Chadim a pan Roman Čapek - správce rybochovného zařízení. Poslání klubu a pravidla jeho činnosti jsou uvedeny zde.
 
Péče je zajišťována v souladu s instrukcemi hospodáře a podle náplně práce. Pracovní náplň rybníkáře:
    RYBNÍKÁŘ je osoba pověřená zajištěním funkce a kontroly rybníka jako vodního díla a dále je pověřena péčí o obsádku ryb v daných rybnících se zajištěním její ostrahy.
    RYBNÍKÁŘ - zajišťuje napouštění a vypouštění vody z rybníka a provádí podle potřeby další manipulace s vodou;
        - kontroluje technický stav hráze nejméně lx měsíčně, vyhledává a sleduje případné průsaky vody v hrázi, a netěsnosti kolem zařízení hrází, výpustě, bezpečnostních přelivů apod.;
        - kontroluje technický stav výpustě a bezpečnostního přelivu, jehož česle udržuje v čistotě, hlásí změny technického stavu hospodáři nebo do výboru MO ČRS;
        - nejméně lx za sezónu vyseče nebo zajistí vysečení zelené hmoty na hrázi a příslušných stokách a zajistí uložení hmoty na určené místo;
        - dodržuje výšku normální hladiny vody vystavením dluží ve výpusti, pod úroveň prahu bezpečnostního přelivu tak, aby byla odebírána spodní voda z rybníka (v létě i v zimě) a nepřepadala vrchní voda přes bezpečnostní přeliv (zbytečné poškozování přelivu);
        - zajišťuje pozvolné vypouštění vody z rybníka před výlovem s ohledem na níže ležící vodní díla (rybníky) a majetek sousedů;
        - napomáhá přikrmování obsádek, přitom kontroluje vizuálně chování ryb, příjem krmiva usuzuje na zdravotní stav ryb. Podezření na onemocnění, otravu či kyslíkový nedostatek a veškeré změny v chování ryb hlásí hospodáři;
        - napomáhá při nasazování a výlovu ryb, kontroluje vysazené ryby po dobu adaptace na nové podmínky - než odplavou;
        - napomáhá při vápnění rybníků a při přípravě rybníků na komorování obsádek;
        - podle svých časových možností zajišťuje dohled nad rybníkem ve smyslu ostrahy obsádky před pytláky, pytláctví hlásí policii ČR, sleduje škůdce ryb (volavku, vydru apod.) a hlásí to hospodáři;
        - účastní se vybraných výborových schůzí a školení k zajištění bezpečnosti práce a dodržuje bezpečnostní předpisy;
        - v naléhavých případech plní úkoly uložené hospodářem nebo výborem MO ČRS.
Následující fotogalerie přibližují jednotlivé rybníky a práce na nich:

Letecké snímky

Rybník Irovského

Rybník Nadýmáček

Soustava rybníků "Hanousky"

Výlovy

Přehrada Hněvkovice za nízkého stavu vody v roce 2004