Revír ČRS MO Hluboká nad Vltavou - Pískovna

Místní organizace dle Rozhodnutí Krajského úřadu získala právo vykonávat rybářské právo na místním revíru Pískovna Hluboká nad Vltavou (číslo revíru 03 421 106). Jeho hospodářem je pan Čestmír Kodada a zástupcem pan Leoš Svoboda (kontakty viz stránku Kontakty, schůze výbor). Garantem - koordinátorem pro tento místní revír je člen výboru MO pan Jiří Janeček. Kontakt: piskovna.hluboka@email.cz

Prodej místních povolenek k rybolovu probíhá v kanceláři MO podle rozpisu uvedeného v sekci "Výdej povolenek" dostupné z titulní stránky.

Rybolov je možný za podmínek, které jsou uvedeny v rybářském řádu zde.

Aktuálně došlo k úpravě denní doby lovu takto:

Duben - září = 4:00 - 24:00 hod
Říjen - březen = 5:00 - 22:00 hod

Jeden z prvních trofejních úlovků:

V těsné blízkosti Hluboké dále leží svazový revír Vltava 21-22 - Údolní nádrž Hněvkovice - 421073.

Celková délka nádrže je 24 km, plocha se pohybuje okolo 260 ha (v závislosti na výšce vodní hladiny). Od hráze ÚN Hněvkovice až k jezu v Hluboké nad Vltavou. K revíru již nepatří zatopené pískovíště v Hluboké nad Vltavou - 2,0 ha na levém břehu.

V úseku od mostu v Zámostí po jez Hluboká nad Vltavou platí zákaz lovu ryb v období od 1.1. do 15. 6. (včetně) a celoroční zákaz čeřínkování. Celoroční zákaz lovu ryb platí pod jezem v prostoru vymezeném jezem a červenobílými tabulemi Povodí Vltavy. Zákaz používání klepadel a šplouchadel. Od 1. 6. do 31.10. je na hladině nádrže vyznačena lyžařská dráha v lokalitě dané GPS: počátek 49°08'07.6"N 14°27'16,9"E, konec 49°09'00.2"N, 14°27'21,4"E.
Při lovu dravců na bójku je povoleno umísťovat bójku pouze v třetině toku přilehlé k břehu, na kterém se nachází lovící. Vnitřní třetina toku (plavební dráha) musí zůstat volná. Je zakázáno umísťovat bójky v třetině toku u protilehlého břehu a přetahovat vlasec přes plavební dráhu.
Označování krmných míst je zakázáno s výjimkou tyčových bójí v přilehlé třetině toku. Tyto bóje musí být po skončení doby lovu z toku odstraněny.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s.p. zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy.

Procházka okolím Hluboké

Výskyt ryb

Hlubocká Pískovna